تلفن (خط ویژه):

نظرسنجی پزشکان

سوالات نظرسنجی

با شرکت در نظر سنجی می توانید ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید .با تشکر از همکاری شما

1 - تنوع و تعداد آزمایش‌هایی که در آزمایشگاه رصد انجام می‌شود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
2 - میزان همخوانی نتایج آزمایشگاه، با علائم بیمار خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
3 - سرعت جوابدهی آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
4 - دسترسی به مسئول فنی یا مسئول پاسخگویی به شما را چگونه ارزیابی می‌کنید و نحوه پاسخگویی آن‌ها را چگونه می‌بینید؟
5 - اطمینان شما از صحت و دقت نتایج آزمایش چه میزان است؟
6 - میزان رضایتمندی بیماران شما از نحوه ارائه خدمات آزمایشگاه، چه مقدار است؟
7 - به نظر شما آزمایشگاه رصد در موقعیت مکانی مناسبی جهت مراجعه بیماران قرار دارد؟
8 - آیا تمایل دارید خدمات ما را به آشنایان و همکاران خود توصیه کنید؟
9 - نحوه برخورد پرسنل نمونه گیری چگونه است؟