تلفن (خط ویژه):

برنامه کاری ایام نوروز

برنامه کاری ایام نوروز
  • ۱ نمایش

برنامه کاری ایام نوروز 1403آزمایشگاه رصد

برنامه کاری ایام نوروز 1403آزمایشگاه رصد ( ویژه آزمایشگاه‌های ارسال کننده)

1 آزمایشگاه رصد از تاریخ 29/12/1402 لغایت 9/1/1403 به جز اول فروردین 1403 طبق ساعتهای زمان بندی ذیل باز میباشد :

الف از 29 /12/1402 لغایت 5/1/1403  از ساعت 9 صبح لغایت 13 عصر .

ب از تاریخ 5/1/1403لغایت 9/1/1403از ساعت 8 صبح لغایت 14 عصر .

2 تست های مولکولی ( PCR) در روزهای ششم،هشتم  در صورتی که قبل از ساعت 12 ظهر پذیرش شوند،  انجام خواهند شد . در صورت نیاز به پرینت جواب ، صبح فردای همانروز به مرکز مراجعه گردد .

3  - تستهای غربالگری روز 28/12/1402 انجام میشوند . در صورت ارسال نمونه بیمار تا آخرین ساعات کاری روز قبل ، جوابدهی ، عصر روز یاد شده روی سایت انجام میشود .

4 پیک موتوری آزمایشگاه  هفته دوم از شنبه 5/1/1403تا پنجشنبه 9/1/1403   در صورت نیاز به ارسال نمونه، مراکز محترم حد اکثر تا ساعت 10 صبح اطلاع رسانی نمایند تاهمکاران  پیک جهت دریافت نمونه مراجعه نمایند.

5 در صورت احتیاج به نمونه گیری در منزل و بر بالین بیمار از تاریخ پنجم لغایت نهم فروردین با همکار نمونه گیر بالین مرکز رصد تماس گرفته شود :

  • آقای برقعی   09122260266

6 کلیه نمونه های پاتولوژی که تا ساعت 12 ظهر چهار شنبه تاریخ23/12/1402 پذیرش شوند ، تا ساعت 12 ظهر 28/12/1402 آماده میگردند . پذیرش بعد از تاریخ یاد شده در تاریخ25/1/1403 جواب داده میشوند .

7 کلیه نمونه های Liquid based که تا آخر وقت کاری پنج شنبه مورخ24/12/1402پذیرش شوند تا ساعت 14 عصر دوشنبه 28/12/1402 جوابدهی خواهند شد . پذیرش بعد از تاریخ یاد شده در تاریخ 19/1/1403 جوابدهی میگردد.

8 پذیرش نمونه های NIPT تاظهر روز27/12/1402 انجام میشود .پذیرش کاریوتایپ،QF-PCR  ، محصول سقط،مایع آمنیون،CVS و DFI تا24 اسفندوسایر بیماریهای ژنتیکی تا ظهر 28 اسفند میباشد. جوابدهی بعد از تعطیلات عید خواهد بود.

پیشاپیش نوروزتان مبارک ، سلامتی،سعادت و سربلندی  برایتان آرزومندیم

15/12/1402