تلفن (خط ویژه):

ارسال نمونه زگیل

ارسال نمونه زگیل
  • ۱ نمایش

ارسال نمونه زگیل برای انجام آزمایش HPV PCR

اطلاعیه
همکاران محترم
توجه داشته باشید جهت ارسال نمونه زگیل برای انجام آزمایش HPV PCR نمونه راداخل ظرف حاوی سرم فیزیولوژی ویا ویال پاپ اسمیرقرار دهید۰
از‌محلول فرمالین جهت تست hpv pcr اکیدا خودداری فرمایید.