تلفن (خط ویژه):

مراجعه‌کننده

مراجعه‌کننده
  • ۱ نمایش

علی شاهمرادی

من چندین بار به آزمایشکاه رصد برای انجام آزمایشات مختلف مراجعه کردم و تمام جواب ها دقیق بود، بنظرم مجموعه رصد با تیم حرفه ای و کارمندان بسیار خوش برخورد یکی از بی نظیرترین آزمایشگاه های ایران هست.

مراجعه‌کننده

من چندین بار به آزمایشکاه رصد برای انجام آزمایشات مختلف مراجعه کردم و با رعایت مواردی که جناب آقای دکتر فرمودند تمام جواب ها دقیق بود، بنظرم مجموعه رصد با تیم حرفه ای و کارمندان بسیار خوش برخورد یکی از بی نظیرترین آزمایشگاه های ایران هست، اگر کسی به دنبال جواب آزمایش واقعی هست فقط باید به رصد مراجعه کنه "خدا قوت