تلفن (خط ویژه):

جوابدهی آزمایشگاه‌ها

جوابدهی آزمایشگاه ها

تغییرات در زمان جوابدهی و روش ها از قسمت پیام ها قابل مشاهده خواهد بود. در زمان مشاهده نتایج آزمایش ها فقط 100 شماره پذیرش آخر قابل نمایش است، برای دسترسی به شماره های قبل تر از قسمت جستجو استفاده نمایید.

جوابدهی آزمایشگاه‌ها