خدمات رفاهی

شبکه آزمایشگاهی رصد جهت رفاه حال عزیزان در حال بررسی و عقد قرارداد با مراکز رفاهی جهت سرویس دهی به اعضاء می باشد. اطلاعات بیشتر در آینده نزدیک از همین صفحه اعلام خواهد شد.