خدمات آی تی و شبکه

امروزه آموزشهای مربوط به فن آوری اطلاعات و خدمات مربوطه از جایگاه ویژه ای در کسب و کارها برخوردار می باشند. از همین رو شبکه آزمایشگاهی رصد طی رایزنی هایی که با شرکت های بزرگ فعال در حوزه فن آوری اطلاعات مربوط به آزمایشگاه داشته است جهت تسریع در امر اجرای فرآیندهای پذیرش، جوابدهی، فرآیندهای آنلاین و دیگر فرآیندهای قابل هدایت توسط فن آوری اطلاعات، اقدام به راه اندازی سیستم های پذیرش آنلاین آزمایشهای ارسالی، جوابدهی آنلاین آزمایش های ارسالی، اپلیکیشن های موبایل که در مراکز عضو شبکه رصد استقرار یافته اند و فرآیندهای متنوع اتوماتیک کرده است.

از این پس آزمایشگاه های عضو و آزمایشگاه هایی که به شبکه آزمایشگاهی رصد نمونه ارسال می نمایند می توانند از این خدمات استفاده نمایند. علاوه بر اینها آزمایشگاه ها می توانند خدمات آی تی مربوط به نرم افزارهای خود را که مربوط به شرکت پیوند طب و نرم افزار (آزمون) باشد را با درصدی تخفیف از شرکت مورد نظر دریافت کنند به شرطی که نام آنها در فهرست خدمات گیرندگان ثبت شده باشد.

این خدمات شامل استفاده از افزونه های مختلف نرم افزارها، بخشهای جدید نرم افزار، خدمات آموزشی، خدمات نگهداری آی تی و شبکه و غیره می باشد. برای ثبت نام آزمایشگاه خود در فهرست خدمات گیرندگان خواهشمند است با شماره 09121958247 تماس حاصل نمایید.