تامین کالا و مواد مصرفی

شبکه آزمایشگاهی رصد

خدماتی به وسعت جامعه آزمایشگاهی

شبکه آزمایشگاهی رصد قصد دارد تا در راستای کنترل هزینه های آزمایشگاه های عضو و غیر عضو امور مربوط به تامین کالاهای آزمایشگاهی را توسط متخصصان سرشناس این حوزه به عنوان سرویسی برای آزمایشگاه های عضو و غیر عضو ارائه دهد.

با توجه به حضور کارشناسان و متخصصان و اساتید حوزه آزمایشگاهی در کنار شبکه رصد و با در نظر گرفتن توانایی های این عزیزان، پروسه تامین نیازهای آزمایشگاهیان با تولید اقلام مصرفی در آزمایشگاه رصد آغاز شده است که بعضا به مرحله توزیع نیز رسیده است.

در صورت تمایل به استفاده از این خدمات و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09121958247 تماس حاصل نمایید.