تغییر متد تست

همکاران گرامی با توجه به تغییر متد تستهای (Procalcitonin, PRO-BNP(NT خواهشمند است برای انجام تست حتما نمونه خون تام EDTA دار (CBC) ارسال فرمایید .