ارسال سرم بیمار برای تست Procalcitonin

ارسال سرم بیمار برای تست Procalcitonin

  💠 قابل توجه همکاران عزیز

لطفا از امروز جهت انجام تست Procalcitonin ، “سرم” بیمار را ارسال فرمایید.