تاخیر جوابدهی

💠 به اطلاع همکاران می‌رساند که جوابدهی تست ASCA-G  , C1 Inhibitor  با تاخير همراه خواهد بود. 📌 در صورت داشتن جواب بیماران ،تاخير جوابدهی را به آنها اطلاع دهید.