عدم پذیرش تست Chlamydia Pneum - IgM

عدم پذیرش تست Chlamydia Pneum - IgM

   💠 قابل توجه همکاران عزیز

به اطلاع می‌رساند فعلا تست Chlamydia Pneum - IgM پذیرش و جوابدهی نمی‌شود.