برنامه هفته آخر سال

برنامه هفته آخر سال

📚 قابل توجه همکاران محترم 👇
 
📌 با توجه به روزهای پایانی سال 1397، برنامه هفته آخر این چنین ابلاغ میگردد👇👇👇
 
🔹 آخرین روز دریافت نمونه ها روز یکشنبه مورخ 1397/12/26 خواهد بود. 
 
🔸 آخرین ران کاری غربالگری کواد روز دوشنبه 1397/12/27 خواهد بود. 
 
🔸آخرین ران کاری تست هایی که با متد IFA کار می‌شوند، روز دوشنبه1397/12/27  خواهد بود.
 
🔸 در هفته پایانی بیشترین تمرکز بر روی جوابدهی تست های اورژانس می باشد.
 
🌹با آرزوی اینکه سالی پر بار و پر از مهر داشته باشید. 🌹