اطلاع رسانی در مورد تست HLAB5

اطلاع رسانی در مورد تست HLAB5

💠 همکاران محترم

در صورتیکه پزشک در خواست انجام تست HLAB5 داشته باشد این تست شامل دو آلل B51وB52 میباشد که قیمت هر تست ۶۰۰۰۰۰ ریال است 
اما اگر درخواست پزشک فقط HLAB51 یا HLAB52 باشد فقط هزینه یک تست (۶۰۰۰۰۰ ریال) محاسبه می‌شود 
با تشکر