ساعات کاری در ایام نوروز

ساعات کاری در ایام نوروز

💠 همکاران گرامی به اطلاع میرساند 

آزمایشگاه رصد در ایام نوروز در روزها غیر تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۱۲/۳۰ جهت جمع آوری نمونه‌های ارسالی فعال میباشد لذا میتوانید با هماهنگی قبلی جهت جمع آوری نمونه ها اعلام  فرمایید
با تشکر