تعویق جوابدهی

🔹قابل توجه همکاران گرامی باتوجه به بحران کیت، جوابدهی تست HE4 تا اطلاع ثانوی با تعویق همراه خواهد بود .