عدم موجود بودن کیت Calprotectin در بازار

به اطلاع همکاران می‌رساند که تا اطلاع ثانویه، به دلیل عدم موجود بودن کیت Calprotectin در بازار، قادر به انجام این تست نمی باشیم.

💠 به اطلاع همکاران می‌رساند که تا اطلاع ثانویه، به دلیل عدم موجود بودن کیت Calprotectin در بازار، قادر به انجام این تست نمی باشیم.
 
📌جوابدهی بیماران خود را چک نموده و آنها را مطلع نمایید.
 
📌 منتظر اطلاعیه های بعدی جهت انجام باشید .