عدم موجود بودن ویال های انجام تست IGRA

عدم موجود بودن ویال های انجام تست IGRA

 💠 قابل‌ توجه همکاران محترم 👇 👇 👇

 
🔹 به دلیل عدم موجود بودن ویال های انجام تست IGRA تا اطلاع ثانوی این تست انجام نخواهد شد.