اطلاع رسانی مراکز

آزمایش بررسی کامل ژنوتایپ های HPV

آزمایش بررسی کامل ژنوتایپ های HPV

شبکه آزمایشگاهی رصد افتخار تا اعلام نماید آزمایش بررسی کامل ژنوتایپ های HPV را به صورت Home Made توسط اساتید و محققان این شبکه با متد استاندارد جهانی در آزمایشگاه مستقر نموده و از این پس انجام این آزمایش با شرایط جدید در شبکه آزمایشگاهی رصد امکان پذیر خواهد بود.

ادامه مطلب