اطلاع رسانی مراکز

تعویق جوابدهی

🔹قابل توجه همکاران گرامی باتوجه به بحران کیت، جوابدهی تست HE4 تا اطلاع ثانوی با تعویق همراه خواهد بود .

ادامه مطلب

تغییر متد تست

همکاران گرامی با توجه به تغییر متد تستهای (Procalcitonin, PRO-BNP(NT خواهشمند است برای انجام تست حتما نمونه خون تام EDTA دار (CBC) ارسال فرمایید .

ادامه مطلب

آزمایش بررسی کامل ژنوتایپ های HPV

آزمایش بررسی کامل ژنوتایپ های HPV

شبکه آزمایشگاهی رصد افتخار تا اعلام نماید آزمایش بررسی کامل ژنوتایپ های HPV را به صورت Home Made توسط اساتید و محققان این شبکه با متد استاندارد جهانی در آزمایشگاه مستقر نموده و از این پس انجام این آزمایش با شرایط جدید در شبکه آزمایشگاهی رصد امکان پذیر خواهد بود.

ادامه مطلب