پرسش های متداول

[ + ] َAFPنوع نمونه و شرایط نگهداری نمونه برای آزمایش آلفا فتوپروتیئن به چه صورتی است؟
نوع نمونه سرم، مایعات بدن و مایع آمنيوتيک است و سرم:سه روز در دمای 2-8 درجه و طولانیتر -25 درجه و مایع آمنيوتيک در -25 درجه نگهداری میشوند.
[ + ] چربی خونمیزان نرمال تری گلیسیرید چقدر است؟
تری گلیسیرید کمتر از 150 نرمال محسوب میشود.
[ + ] ROMAآزمایشROMA در چه مواردی انجام میشود؟
اخیرا" الگوریتم پیش بینی سرطان تخمدان، که تحت عنوان الگوریتم ریسک بدخیمی تخمدان (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) یا ROMA شناخته می شود، به طور موفقیت آمیزی بیماران را با استفاده از HE4و CA-125، برای سرطان تخمدان اپیتلیالی (EOC)، به دو گروه پرخطر و کم خطر طبقه بندی کرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:http://rasadmedlab.com/ArtDetails.aspx?Id=301058bc-5209-46ac-be0d-c927b7fad4a6
[ + ] آزمایش هورمون رشدنحوه انجام Exercise stimulation test for GH؟
این آزمایش معمولا در کودکان براي بررسی کمبود GH می باشد. بیمار باید ناشتا باشد و تا پایان تست ناشتا بماند. خونگیري جهت اندازه گیري میزان بنیانی (Basal (GH در ساعت 8 صبح از بیمار انجام می شود. خونگیري مجدد براي اندازه گیري GH سرم بلافاصله بعد از 20 دقیقه ورزش شدید (مانند دویدن) یا طبق دستور پزشک معمولا (15 دقیقه ورزش متوسط و 5 دقیقه ورزش شدید)
[ + ] ارسال نمونهنمونه های پاتولوژی را چگونه باید ارسال کرد؟
راهنمای ارسال نمونه به آزمایشگاه آسیب شناسی تشریحی را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://rasadmedlab.com/ArtDetails.aspx?Id=2f192e55-82ca-40b2-bc32-94ec5f7dfc71
[ + ] تست اگزوم سکونسینگآزمایش اگزوم سکونسینگ چگونه و در چه مواردی انجام میشود؟
در موارد شک به بیماریهای ژنتیکی این آزمایش درخواست میشود. این آزمایش تمام ژنهای انسان را مورد بررسی قرار میدهد.
[ + ] IGRAاگر لوله QFT نداشتیم نحوه انتقال نمونه به چه صورت باید باشد؟
اگر لوله مخصوص نمونه گیری QFT در دسترس نبود، 5 میلی لیتر خون هپارینه لیتیم تهیه شده که نگهداری و انتقال در دمای 5 ±22 درجه سانتیگراد انجام شود و تا 16 ساعت باید به لوله های QFT منتقل شود. اگر امکان انتقال لوله های نمونه گیری شده QFT به دمای 37 درجه وجود ندارد، لوله ها تا 16 ساعت در دمای 5 ±22 پایدار هستند
[ + ] جواب آزمایشآیا امکان گرفتن جواب آزمایش به صورت اینترنتی وجود دارد؟
بله. در صورت تمایل هنگام پذیرش این موضوع را با مسئول پذیرش هماهنگ بفرمایید.
[ + ] آزمایش غربالگری جنیندر صورت انجام آزمایش سل فری دی ان ای آیا لازم است که آزمایش غربالگری دوم هم انجام شود یا خیر؟
بستگی به نظر پزشک معالج شما دارد. گاهی فقط آزمایش آلفا فتوپروتئین درخواست میشود.
[ + ] نگهداری و حمل و نقل نمونهچگونه از نحوه نگهداری و انتقال نمونه ها اطلاع پیدا کنم؟
از طریق منوی خدمات به آزمایشگاهها >> راهنماها و دستورالعمل ها >> میتوانید به دفترچه راهنمای تهیه، نگهداری، بسته بندی و نقل و انتقال نمونه ها دسترسی داشته باشید. یا آدرس زیر را در آدرس بار مرورگر خود کپی نمایید: http://rasadmedlab.com/Asset/Articles/TestLab/35cedd0e-73ca-45df-bf32-ef4b368e7f3f.pdf
[ + ] لیست آزمایش هاچگونه میتوانم به لیست آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه رصد دسترسی داشته باشم؟
شما میتوانید از طریق منوی خدمات به آزمایشگاهها >>راهنماها و دستور العملها به دفترچه فهرست آزمايشهاي آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيك رصد دسترسی داشته باشید یا آدرس زیر را در قسمت آدرس بار مرورگر خود کپی نمایید: http://rasadmedlab.com/Asset/Articles/TestLab/203ec20f-b8f4-4de4-ba7e-9c4cf9a69762.pdf
[ + ] آزمایش بارداریآیا برای انجام آزمایش تشخیص بارداری نیاز به ناشتایی است؟
خیر
[ + ] آزمایش غربالگری جنینزمان مناسب برای انجام آزمایش های غربالگری جنین چه زمانی است؟
بهترین زمان برای آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری در هفته های 11 تا 13 و برای آزمایش غربالگری سه ماهه دوم در هفته های 14 تا 16 می باشد.
[ + ] میزان ناشتایی برای آزمایش چربی خون میزان ناشتایی برای انجام آزمایش چربی خون چه مدت است؟
برای آزمایش چربی خون 12 تا 14 ساعت به ناشتایی نیاز است.
[ + ] ناشتایی آزمایش قند خونمیزان ناشتایی برای انجام آزمایش قند خون چه مدت است؟
برای آزمایش قند خون 8 تا 10 ساعت به ناشتایی نیاز است.
[ + ] آزمایش پرولاکتینشرایط‌آزمایش پرولاکتین‌چیست؟
2 ساعت از زمان بیداری گذشته باشد.بین ساعت 8 تا 10 صبح نمونه گیری انجام شود. 3 روز قبل از انجام آزمایش نزدیکی نداشته باشید.