پاپ اسمیر

تست پاپ اسمیر شامل جمع آوری و بررسی سلول های دهانه رحم است.

تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم با انجام آزمایش پاپ اسمیر به بیماران فرصت بیشتری برای درمان می دهد. آزمایش پاپ اسمیر همچنین می تواند تغییراتی را در سلول های دهانه رحم نشان دهد که ممکن است در آینده سرطان ایجاد کنند. تشخیص زودهنگام این سلولهای غیرطبیعی با آزمایش پاپ اسمیر اولین قدم در توقف پیشرفت احتمالی سرطان دهانه رحم است.

آزمایش پاپ اسمیر معمولاً همراه با معاینه لگن انجام می شود. در زنان بالاتر از 30 سال، آزمایش پاپ ممکن است با آزمایش ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) - یک عفونت شایع جنسی که می تواند باعث سرطان دهانه رحم شود، ترکیب شود.

به طور کلی، پزشکان توصیه می کنند انجام آزمایش پاپ اسمیر را هر سه سال یک بار برای زنان 21 تا 65 ساله توصیه می کنند.

اگر این روش با آزمایش HPV همراه باشد، زنان 30 ساله و بالاتر می توانند آزمایش پاپ را هر پنج سال یک بار انجام دهند.

اگر عوامل خطر خاصی برای ابتلا به سرطان دهانه رحم وجود داشته باشد، ممکن است پزشک بدون توجه به سن، آزمایش پاپ اسمیر را با فواصل زمانی کمتر انجام دهد. این عوامل خطر عبارتند از:

 • قرار گرفتن در معرض دی اتیل استیل بسترول (DES) قبل از تولد
 • عفونت HIV
 • ضعف سیستم ایمنی بدن به دلیل پیوند اعضا، شیمی درمانی یا استفاده مزمن از کورتیکواستروئید
 • سابقه سیگار کشیدن

در شرایط خاص ممکن است پزشک تصمیم بگیرد، دیگر نیازی به انجام آزمایش پاپ نیست، این شرایط عبارتند از:

 • پس از جراحی برداشتن کامل رحم:

اگر هیسترکتومی برای یک بیماری غیر سرطانی مانند فیبروم رحم انجام شده باشد، ممکن است بتوان انجام آزمایش پاپ اسمیر را متوقف کرد.

اما اگر عمل جراحی برداشتن رحم به دلیل تغییرات پیش سرطانی یا سرطانی بودن دهانه رحم انجام شده، ممکن است پزشک آزمایش پاپ تست روتین را توصیه کند.

 • سن بالاتر از 65 سال:

در صورتی که آزمایشات قبلی یک خانم تا پیش از 65 سالگی، برای سرطان دهانه رحم منفی بوده باشد، می توانند آزمایش پاپ آزمایش معمول را بعد از 65 سالگی متوقف کنند.

انجام تست پاپ اسمیر روشی ایمن برای غربالگری سرطان دهانه رحم است اما دریافت نتایج منفی کاذب ممکن است رخ دهد- به این معنی که آزمایش نشان دهنده عدم وجود ناهنجاری است، در صورتی که سلولهای غیرطبیعی وجود دارند.

نتیجه منفی کاذب به معنای اشتباه نیست. عواملی که می توانند نتیجه منفی کاذب ایجاد کنند عبارتند از:

 • جمع آوری نامناسب سلولها
 • تعداد کمی سلول غیرطبیعی وجود دارد
 • سلولهای خون یا التهابی، سلولهای غیر طبیعی را پنهان می کند

پیشرفت سرطان دهانه رحم چندین سال طول می کشد. و اگر یک آزمایش سلولهای غیر طبیعی را تشخیص ندهد، آزمایش بعدی به احتمال زیاد وجود سلولهای غیر طبیعی را نشان خواهد داد.

برای اطمینان از موثر بودن تست پاپ اسمیر، رعایت نکات زیر قبل از آزمایش ضروری است:

 • قبل از انجام تست پاپ اسمیر به مدت دو روز از مقاربت، دوش واژینال یا استفاده از هرگونه داروی واژینال، کرم یا ژل واژینال خودداری شود، زیرا این کار سلول های غیرطبیعی را از بین می برد یا پنهان می کند.
 • در دوران قاعدگی نباید آزمایش پاپ اسمیر انجام شود.

بعد از تست پاپ اسمیر می توان بدون محدودیت روز خود را پشت سر بگذارید.

بسته به نوع آزمایش پاپ اسمیر، پزشک نمونه سلول جمع شده از دهانه رحم را به ظرفی که مایع مخصوصی برای نگهداری نمونه (مبتنی بر مایع) یا اسلاید شیشه ای منتقل می کند.

نمونه ها به آزمایشگاه منتقل می شوند و در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار می گیرند تا ویژگی هایی را در سلول ها نشان دهند که نشان دهنده سرطان یا یک ضایعه پیش سرطانی است.

تفسیر نتایج پاپ اسمیر:

 • نتایج عادی

اگر در طی آزمایش پاپ اسمیر فقط سلولهای طبیعی دهانه رحم کشف شده باشد، گفته می شود که نتیجه منفی است. تا زمان انجام تست پاپ اسمیر بعدی و معاینه لگن به هیچ درمان و آزمایش دیگری نیاز نخواهد بود.

 • نتایج غیر عادی

اگر در طی آزمایش پاپ اسمیر سلول های غیرطبیعی یا غیرمعمولی کشف شده باشد، گفته می شود که نتیجه مثبت است. نتیجه مثبت به معنای سرطان دهانه رحم نیست. معنی مثبت بودن نتیجه به نوع سلولهای کشف شده در آزمایش بستگی دارد.

 • سلولهای سنگفرشی غیرمعمول با اهمیت نامشخص (ASCUS): سلولهای سنگفرشی نازک و مسطح هستند و در سطح دهانه رحم سالم رشد می کنند. در مورد ASCUS ، آزمایش پاپ اسمیر سلولهای سنگفرشی کمی غیرطبیعی را نشان می دهد، اما تغییرات به وضوح وجود سلول های پیش سرطانی را نشان نمی دهد.

با آزمایش مبتنی بر مایع، پزشک شما می تواند نمونه را تجزیه و تحلیل کند تا وجود ویروس هایی مانند برخی از انواع ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) را که باعث پیشرفت سرطان می شوند را بررسی کند.

اگر ویروس های پرخطر وجود نداشته باشد، سلول های غیرطبیعی یافت شده در نتیجه آزمایش نگران کننده نیستند. در صورت وجود ویروس های نگران کننده، بیمار نیاز به آزمایش بیشتر دارد.

 • ضایعه داخل اپی تلیالی سنگفرشی: این اصطلاح به این منظور به کار می رود که سلول های جمع شده از پاپ اسمیر ممکن است پیش سرطانی باشند.

اگر تغییرات خیلی کم باشد، بدان معناست که اندازه، شکل و سایر مشخصات سلول ها با سرطان شدن فاصله دارد.

اگر تغییرات درجه بالایی وجود داشته باشد، احتمال اینکه ضایعه خیلی زودتر به سرطان تبدیل شود، بیشتر است.

 • سلولهای غده ای غیر معمولی: سلولهای غده ای در دهانه رحم و رحم مخاط تولید می کنند و رشد می کنند. سلول های غده ای غیر معمولی ممکن است کمی غیرطبیعی به نظر برسند، اما مشخص نیست که سرطانی هستند یا خیر.

برای تعیین منبع سلولهای غیر طبیعی و اهمیت آنها آزمایشات بیشتری لازم است.

 • سلولهای سنگفرشی یا سلولهای آدنوکارسینوما: این نتیجه بدین معناست که سلولهای جمع شده برای پاپ اسمیر چنان غیرطبیعی به نظر می رسند که آسیب شناس یا پاتولوژیست تقریباً از وجود سرطان اطمینان دارد.

"سرطان سلول سنگفرشی" به سرطان های بوجود آمده در سلولهای سطح صاف واژن یا دهانه رحم گفته می شود. "آدنوکارسینوما" به سرطان های ناشی از سلول های غده ای گفته می شود. در صورت یافتن چنین سلول هایی ، پزشک ارزیابی سریع را به بیمار توصیه می کند.

اگر تست پاپ اسمیر غیرطبیعی باشد، ممکن است پزشک با استفاده از دستگاه کولپوسکوپ، روشی به نام کولپوسکوپی را برای بررسی بافتهای دهانه رحم، واژن و ولو انجام می دهد.

پزشک همچنین ممکن است از نواحی که غیرطبیعی به نظر می رسند، نمونه بافتی (بیوپسی) تهیه کند. سپس نمونه بافت برای تجزیه و تحلیل و تشخیص قطعی به آزمایشگاه ارسال می شود.

منابع:

https://www.mayoclinic.org/

https://www.healthline.com/