آزمایش کشت ادرار

 بهترین نمونه اولین ادرار صبحگاهی است که حداقل 8 ساعت در مثانه باقی مانده و تغلیظ شده باشد در غیر این صورت، می توان از نمونه های ادرار تصادفی، استفاده نمود.

) بیمار نباید در 27 ساعت گذشته آنتی بیوتیک مصرف کرده باشد.)

نحوه جمع آوری نمونه جهت کشت ادرار:

 بهتر است دستگاه تناسلی را خوب آبکشی نمایید. در پوش ظرف استریل مخصوص جمع آوری ادرار را باز کنید و مراقب باشید تا لبه و سطح داخلی ظرف با انگشتان و بدن شما تماس پیدا نکند. قسمت اول ادرار را دور بریزید و بدون توقف جریان ادرار، قسمت میانی آن را داخل ظرف استریل مخصوص جمع آوری کنید. سعی شود حداقل به میزان نصف ظرف، ادرار جمع آوری شود و در پوش ظرف را روی آن قرار دهید و کاملا سفت کنید.

 نحوه جمع آوری نمونه در افرادی که سوند اداری دارند:

 در مواری که ازسوند های ادراری استفاده می شود، باید ابتدا سوند را قبل از محل اتصال به لوله کیسه ادراری با یک پنس مسدود نمایید. حدود نیم تا یک ساعت بعد لوله کیسه ادرار را جدا و محل اتصال را با الکل تمیز کنید و پس از خروج مقداری ادرار ، باقی نمونه را در ظرف استریل مخصوص جمع آوری نمایید. - نمونه ادرار نباید ازکیسه سوند ادراری برداشته شود.

 جمع آوری نمونه ادرار 24 ساعته:

 این نمونه باید دقیقا طی 24 ساعت در گالن مخصوصی جمع گردد که ازطرف آزمایشگاه دراختیار فرد قرار می گیرد. راس ساعت مشخص ( مثلا ساعت 8 صبح ) ادار دفع شده و دور ریخته شود و بعد ازآن طی 24ساعت  یعنی تا 8 صبح روز بعد، تمام دفعات ادرار دفع شده در گالن مخصوص آزمایشگاه جمع آوری گردد. بدین معنی که آخرین نمونه ادرار ساعت 8 صبح روز بعد نیز جمع آوری شود.

در تمام مدت 24 ساعت ، گالن باید درمحل خنک و به دور از نور مستقیم قرار گیرد

درحین و قبل از جمع آوری ادرار از ورزش و مصرف مایعات زیاد خودداری شود.

در صورت ابتلا به عفونت ادراری، بیماری حاد یا در شرایط پس از جراحی که امکان دارد در نتایج آزمایش تداخل ایجاد کنند، موارد را حتما به پزشک معالج و مسئول آزمایشگاه اطلاع دهید.

امکان دارد گالن هایی که جهت جمع آوری ادرار 24 ساعته از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار می گیرد حاوی مواد نگهدارنده مایع یا جامد باشند، نباید تحت هیچ شرایطی این مواد را خالی کرد و از بو کردن یا تماس آن ها با دست جدا خودداری شود.

بهتر است نمونه ادرار مستقیما بداخل گالن ریخته نشود و از ظرف های کوچکتر تمیز برای این کار استفاده شود.

بعد از تحویل دادن گالن ادرار 24 ساعته زمان آماده شدن جواب آزمایش را از متصدی پذیرش بپرسید.