نمونه گیری در منزل

با توجه به شرایط کنونی و همه گیری ویروس کرونا، آزمایشگاه ها اقداماتی را برای مراجعین در نظر گرفته اند تا بتوانند در شرایط ایمن و با رعایت پروتکلهای بهداشتی، نمونه گیری در منزل یا نمونه گیری در محل کار را انجام دهند.

انجام نمونه گیری در منزل از ازدحام بیش از حد در آزمایشگاه ها جلوگیری کرده در نتیجه امکان حفظ فاصله گذاری اجتماعی در آزمایشگاه ها فراهم میشود.

نمونه گیری در منزل یا محل کار دارای مزایایی است که در ادامه به آنها اشاره شده است:

  • صرفه جویی در زمان
  • حفظ آرامش بیمار و کاهش استرس و ناراحتی او
  • حفظ سلامت و ایمنی بیمار به خصوص در شرایط کنونی و وجود پاندمی کووید 19
  • نمونه گیری در منزل برای سالمندان، کودکان، مادران باردار، افرادی که نقص حرکتی یا معلولیت دارند و افرادی که به بیماریهای نقص سیستم ایمنی دچار هستند؛ توصیه میشود.
  • بهبود شرایط زیست محیطی: از آنجایی که مراجعین از وسایل نقلیه شخصی و عمومی استفاده نمیکنند، کاهش ترافیک و آلودگی هوا رخ میدهد.

در شرایط کنونی و پاندمی ویروس کرونا، جهت پیشگیری از انتقال ویروس، بهترین روش برای انجام آزمایش، نمونه گیری در منزل است.

برای درخواست نمونه گیری در محل مورد نظر خود، با شماره 71365 تماس بگیرید.

نمونهگیری در منزل-نمونه گیری در محل- نمونه گیری کرونا در منزل-آزمایشگاه رصد