آنتی CCP

آنتی CCP یک اتوآنتی بادی است که پروتئینی به نام Citrullinated که در مفاصل برخی افراد یافت میشود را مورد هدف قرار میدهد.

ترکیبی از عوامل محیطی و ژنتیکی ممکن است در تولید این آنتی بادی موثر باشند ولی علت اصلی تولید آنتی CCP ناشناخته است.

محققان دریافتند که بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید با تست آنتی CCP مثبت، زنجیره ای مشترک از اسیدهای آمینه ها به نام اپی توپ را به اشتراک میگذارند که با نشانگرهای خاص ژنتیکی  کدگذاری آنتی ژن های لکوسیتی انسانی (HLA) را انجام میدهند.

آنتی ژن های لکوسیتی انسانی HLA پروتئینی تولید می کند که مسئول کنترل پاسخ های ایمنی است. برخی از محققان تصور می کنند که اپی توپ به اشتراک گذاشته شده به این پروتئین ها متصل شود و آنتی بادی های ضد CCP را تولید میکنند.

حضور آنتی بادی های CCP، در صورتی که همراه با سایر یافته های آزمایشگاهی و بالینی باشند، در تشخیص آرتریت روماتوئید (RA) کمک می کند. آزمایش IgG آنتی CCP در تقریبا 70٪ از بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مثبت است.

این آزمایش به روش الایزا انجام میگیرد. نمونه مورد نیاز برای این تست یک سی سی سرم است.

چه زمانی این تست درخواست میشود؟

آزمایش آنتی بادی CCP اغلب به همراه یک تست RF انجام می شود. زمانی که فردی علائم بالینی داشته باشد که ممکن است شک به وجود آرتریت التهابی یا انواع دیگر آرتریت باشد این تست درخواست میشود.. نشانه ها و علائم آرتریت عبارتند از:

  • مفاصل دست و مچ دردناک و گرم
  • درد که گاهی اوقات بر روی آرنج، گردن، شانه ها، باسن، زانو و / یا پا تاثیر می گذارد
  • خشکی مفاصل در صبح که معمولا در طول روز بهبود می یابد
  • خستگی
  • تب
  • وجود ندول در زیر پوست، به ویژه در آرنج

نکات مهم در مورد این آزمایش:

  • اگر این آزمایش با RF انجام شود، حساسیت بیشتری در تشخیص آرتریت روماتوئید خواهد داشت.
  • آزمایش آنتی CCP  در تعیین پیش آگهی آرتریت روماتوئید اهمیت دارد. اگر نتیجه آزمایش برای فردی که علائم بالینی در مفاصل خود ندارد، مثبت باشد، به احتمال زیاد نشانه این است که فرد در آینده به آرتریت روماتوئید مبتلا خواهد شد.
  • نتیجه مثبت آزمایش در فردی که در مراحل اولیه آرتریت قرار دارد، احتمال پیشرفت بیماری را مطرح میکند.
  • نتیجه مثبت آزمایش برای فرد مبتلا به آرتریت روماتوئید نشانه شروع بیماری فرسایشی و از بین رفتن استخوانها است.

Anti-CCP ها در برخی بیماریها مانند لوپوس اريتماتوز سیستمیک، سندروم شوگرن، بیماری گریوز و گاهی بیماریهای عفونی مانند سل مثبت گزارش میشود.