کشت ترشحات حلق

کشت ترشحات حلق یکی از آزمایشهای روتین در بخش میکروب شناسی است که در بیماران مبتلا به گلودرد درخواست میشود . در سرماخوردگیها در اغلب موارد ویروسها به ویژه ویروس آنفلوآنزا عامل بوجود آورنده است ، درصورتیکه درگلو درد عامل بوجود آورنده در اغلب موارد میکروبها میباشند که اصطلاحا بنام گلودرد عفونی (چرکی) خوانده میشوند و پزشکان تنها در شرایطی که به عفونت گلو مشکوک باشند، آزمایش کشت ترشحات گلو را درخواست می کنند.

کشت ترشحات حلق:

 این آزمایش باید توسط پرسنل آزمایشگاه انجام شود و مستلزم همکاری لازم با ایشان می باشد تا نمونه ازکف حلق گرفته شود و ابزار مربوطه به زبان کوچک، لوزه ها و محوطه دهان برخورد نکند. ابتدا زبان فرد با استفاده از آبسلانگ ثابت نگهداشته می شود، سپس با استفاده از سواپ مرطوب نمونه گیری انجام می گردد

  • به بیمار بگویید در هنگام انجام کار ممکن است دچار تهوع شود ولی نمونه گیری بیش از ۱ دقیقه طول نمی کشد.
  • دستان خود را بشویید و دستکش بپوشید. و از بیمار بخواهید صاف در تخت یا روی صندلی روبروی شما بنشیند و سر خود را به عقب ببرد سپس با آبسلانگ، زبان بیمار را به طرف پایین فشار دهید و ناحیه کار را با نور روشن کنید.
  • اگر تهوع بیمار شدید بود آبسلانگ را خارج و اجازه دهید چند نفس عمیق بکشد و سپس مجدداً کار را ادامه دهید و سواپ را به طرف دهان حرکت و در ناحیه حلق به طرفین تماس دهید و مواظب باشید به دندانها و فک ها و زبان نخورد.
  • سواپ را خارج و فورأ در شیشه نمونه گیری قرار دهید.
  • برچسب حاوی نام بیمار، شماره اتاق، نام پزشک، زمان و تاریخ و محل جمع آوری نمونه را نوشته و روی لوله بچسبانید.
  • برگه ازمایش را تکمیل و نمونه را با آزمایشگاه ارسال کنید
  • زمان، تاریخ، محل جمع آوری نمونه، درمان آنتی بیوتیکی بیمار و رنگ و بوی غیر طبیعی نمونه را در صورت وجود ثبت کنید.