آزمایش HPV Genotyping به روش PCR

عفونت مکرر با ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) علت اصلی سرطان دهانه رحم و نئوپلاسم اینترااپیتلیال گردن رحم (CIN) است.

وجود HPV در بیش از 99٪ سرطانهای دهانه رحم مشخص شده است. HPV ویروسی است کوچک با DNA دو رشته ای که ژنوم آن حدود 8000 نوکلئوتید دارد.

بیش از 118 نوع مختلف HPV وجود دارد که حدود 40 نوع آن می تواند مخاط آنوژنیتال را آلوده کند. با این حال، اطلاعات نشان می دهد که 14 نوع (16، 18، 31، 33، 35، 39، 45، 51، 52، 56، 58، 59، 66 و 68) از انواع خطرناک برای ایجاد سرطان دهانه رحم هستند. علاوه بر این، انواع HPV 16 و 18 به عنوان ژنوتیپ هایی که بیشتر به پیشرفت سرطان دهانه رحم ارتباط دارند، در نظر گرفته شده اند. HPV-16 عامل حدود 60 درصد از سرطان های گردن رحم و HPV-18 عامل 10 تا 15 درصد سرطان های دهانه رحم هستند.

آزمایش HPV Genotyping با استفاده از PCR، یک روش استاندارد و غیر تهاجمی برای تعیین وجود عفونت HPV سرویکال است.

مزایای انجام این تست عبارتند از:

  1. افزایش حساسیت غربالگری سرطان دهانه رحم با تشخیص ضایعات خطرناک در زنان 30 ساله و با سیتولوژی طبیعی در زنان مسن تر
  2. کاهش نیاز به کولپوسکوپی غیر ضروری و درمان در بیماران با نتیجه سیتولوژیک ASC-US

کاربردهای HPV Genotyping

  • تشخیص ژنوتیپ های با خطر بالای سرطان دهانه رحم
  • کمک به تشخیص و درمان زنان با نتایج غیر طبیعی پاپ اسمیر
  • تشخیص نوع ژنوتیپ ویروس پاپیلومای انسانی( HPV -16 یا HPV-18 )