کشت ترشحات حلق

کشت ترشحات حلق یکی از آزمایشهای روتین در بخش میکروب شناسی است که در بیماران مبتلا به گلودرد درخواست میشود . در سرماخوردگیها در اغلب موارد ویروسها به ویژه ویروس آنفلوآنزا عامل بوجود آورنده است ، درصورتیکه درگلو درد عامل بوجود آورنده در اغلب موارد میکروبها میباشند که اصطلاحا بنام گلودرد عفونی (چرکی) خوانده میشوند و پزشکان تنها در شرایطی که به عفونت گلو مشکوک باشند، آزمایش کشت ترشحات گلو را درخواست می کنند.

کشت ترشحات حلق:

 این آزمایش باید توسط پرسنل آزمایشگاه انجام شود و مستلزم همکاری لازم با ایشان می باشد تا نمونه ازکف حلق گرفته شود و ابزار مربوطه به زبان کوچک، لوزه ها و محوطه دهان برخورد نکند. ابتدا زبان فرد با استفاده از آبسلانگ ثابت نگهداشته می شود، سپس با استفاده از سواپ مرطوب نمونه گیری انجام می گردد.

نحوه جمع آوری سواپ خلط:

  • راهکار عملی برای نمونه گیری بهتر شامل استنشاق بخار آب و یا قرقره با آب نمک رقیق است
  • نمونه خلط باید صبح و قبل از صرف صبحانه گرفته شود
  • لازم است قبل از گرفتن نمونه خلط، محوطه دهان چندین بار با آب معمولی شسته شود
  • بیمار باید خلط را با یک سرفه عمیق خارج نماید و تا حدامکان ازآلوده شدن با آب دهان ممانعت بعمل آید.
  • سعی شود نمونه آب دهان نباشد شایان ذکر اینکه آب دهان شفاف و آبکی است ولی خلط چسبندگی دارد
  • خلط خارج شده را در یک ظرف دهان گشاد در دار و دارای مشخصات که آزمایشگاه داده است بریزید و دقت کنید جدار داخلی ظرف را لمس نکنید زیرا ظرف استریل است.
  • اگر نمونه بدست آمده کافی نباشد (۱تا۲ سی سی) بهتر است نمونه گیری تکرار شود.
  • درصورتی که بیمار قادر به گرفتن نمونه خلط نباشد، از داروهای آئروسل و رقیق کننده ترشحات جهت کمک به سرفه و خروج ترشحات تنفسی بر طبق دستور پزشک استفاده شود.