آزمایش آنالیز اسپرم (مایع منی)

  • نمونه باید پس از سه تا پنج روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود. وجود تب در خلال سه روز پیش از انجام آزمایش، نتیجه را تحت تاثیر قرار می دهد.
  • بهتر است نمونه گیری را در محلی که آزمایشگاه در اختیارتان می‌گذارد، انجام دهید.
  • در صورتیکه نمونه را در منزل تهیه می کنید، در مورد زمان تحویل آن به آزمایشگاه با نمونه‌گیری صحبت کنید، نمونه باید حداکثر در مدت 30 دقیقه و در شرایط دمایی مناسب به آزمایشگاه منتقل شود (نگهداری در جیب نزدیک بدن)، توجه کنید نمونه نباید در معرض سرما، گرما یا تابش نور آفتاب قرارگیرد.
  • دست‌ها و آلت تناسلی را با آب و صابون شستشو داده و کاملاً خشک کنید.
  • مایع منی را به طور کامل و مستقیم در داخل ظرف جمع آوری نمائید و دقت کنید که آب، ماده شوینده یا ادرار با مایع منی مخلوط نشود.
  • باید دقت شود که تمامی نمونه، در ظرف مخصوص ریخته شود و هیچ مقدار آن دور ریخته نشود. اگر فقط قسمتی از نمونه در اختیار آزمایشگاه قرارگیرد، باعث بدست آمدن نتیجه غیر واقعی خواهد شد.
  • از به کاربردن کاندوم جهت تهیه نمونه منی خودداری نمائید.
  • اگر داروی  خاصی مصرف می کنید آزمایشگاه را مطلع سازید.
  • پس از نمونه‌گیری تاریخ و ساعت نمونه‌گیری را روی ظرف یادداشت نمایید.