سرطان پستان (قسمت دوم) - انواع سرطان پستان

انواع بسیاری از سرطان پستان وجود دارد. شایع ترین انواع آن، کارسینوم داکتال، کارسینوم داکتال تهاجمی و کارسینوما لوبولار تهاجمی است.

نوع سرطان پستان توسط سلولهای خاص پستان که مبتلا به آن هستند مشخص می شود. بیشتر سرطانهای پستان کارسینوما هستند. کارسینوما تومورهایی است که در سلولهای اپیتلیال شروع می شود. گاهی، اصطلاح دیگری به نام آدنوکارسینوما به کار برده میشود که این نوع سرطان در سلولهای تشکیل دهنده غدد شروع می شود. آدنوکارسینومای پستان در مجاری (مجاری شیر) یا لوبولها (غدد تولید کننده شیر) شروع می شود.

انواع سرطان پستان دیگری نیز وجود دارد، مانند سارکوم، فیلودس، بیماری پاژه و آنژیوسارکوم.

گاهی اوقات یک تومور پستان تنها می تواند ترکیبی از انواع مختلف باشد. و در برخی از انواع بسیار نادر سرطان پستان، سلولهای سرطانی ممکن است به هیچ وجه یک توده یا تومور ایجاد نکنند.

هنگامی که بیوپسی برای یافتن نوع خاص سرطان پستان انجام می شود، آسیب شناس بررسی می کند که آیا سرطان به بافت های اطرافش سرایت کرده است یا خیر. اصطلاحات زیر برای توصیف میزان گسترش سرطان استفاده می شود:

In situ: سرطان پستان به بافتهای اطراف شیوع پیدا نکرده است.

Invasive or infiltrating: به معنی سرطانهای تهاجمی یا نفوذی هستند که در این حالت سرطان پستان به بافت اطراف گسترش یافته است.

سرطان غیر مهاجم:

سرطان غير مهاجم مي تواند مجاري شيري يا لوبولهاي ترشح كننده شير را درگیر کند. در حقيقت اين سرطان به مجاري شيري يا لوبولها محدود بوده و هنوز به بافت اطراف آنها گسترش نيافته است و از آنجا كه هنوز تهاجم به بافت اطراف وجود ندارد، در بسياري از مواقع خطرناک تلقي نیست.

سرطان غده ای یا لوبولی:

نوعي سرطان غيرمهاجم است كه از لوبولها منشأ میگیرد. در اين بيماري، سرطاني شدن سلول ها از لوبولها شروع ميشود، اما به خارج از ديواره آنها انتشار پيدا نمي كند. اين نوع سرطان نسبتاً كمياب است و بسياري از متخصصين بر اين عقيده اند كه اين بيماري به انواع مهاجم سرطان پستان تبديل نمي شود. اما زناني كه داراي اين شكل از بيماري هستند در مقايسه با ساير بانوان در معرض خطر بيشتري براي ابتلا به سرطان پستان دو طرفه هستند. در حقيقت اين بيماري طبق نظر بسياري از متخصصين، جزو بيماري هاي سرطاني محسوب نشده و تنها يك ضايعه پيش سرطاني مي باشد. برخي پزشکان معتقدند برداشتن توده پستان و حتي پيگيري بيمار بدون اقدام شديد درماني، به تنهايي درماني قابل قبول بوده و كافيست، برخي ديگر درمان هاي شديدتري را توصيه مي كنند. اين توصيه ها از استفاده از داروها جهت پيشگيري تا برداشتن يك چهارم پستان، برداشتن يك پستان و حتي در برخي موارد كه بيمار عوامل خطر متعددي دارد، برداشتن پستان به صورت دوطرفه متفاوت است.

سرطان مجاری یا داکتال:

این سرطان غير مهاجم از مجاري شیر منشاء مي گيرند. اين بيماري نوع شايعي از تومورهاي مجاري شيري است كه به خارج از ديواره مجرا گسترش نمي يابد. بر خلاف نوع لوبولی، اين نوع از سرطان پستان در صورت عدم درمان در تعداد قابل توجهي از بيماران به سرطان مهاجم تبديل مي شود. نكته مهم اين است كه تشخيص بيماري در اين مرحله بسيار مشكل بوده و نياز به معاينات دقيق، انجام ماموگرافي يا ساير روشهاي تشخيصي دارد. درمان اين نوع از بيماري معمولا جراحي با يا بدون پرتو درماني است. نكته مهم در اين دو نوع بيماري اين است كه با توجه به عدم گسترش سلولهاي سرطاني به ساير نقاط بدن، به جز در موارد خاص، در قريب به اتفاق اين بيماران شيمي درماني لزومي پيدا نمي كند.

 سرطانهای مهاجم:

سرطان مهاجم با منشاء مجاري شيري شايع ترين نوع سرطان پستان است كه از سلولهاي مجاري شيري منشاء ميگيرد و به خارج از مجاري، يعني بافت نگهدارنده اطراف آنها انتشار مي يابد. با گذشت زمان، ممكن است سلولهاي سرطاني از طريق سيستم لنفاوي يا جريان خون به غدد لنفاوي يا ساير اعضاي بدن منتشر شوند. اين نوع از بيماري تقريباً 85 درصد از كل موارد سرطان پستان را شامل مي شود.

سرطانهاي مهاجم با منشاء لوبولهاي پستاني از داخل لوبهاي پستان كه شير را در مواقع مورد نياز توليد مي كنند، شروع مي شوند و مانند نوع قبلي مي توانند توسط خون يا لنف به بخش هاي ديگر بدن انتشار يابند. حدود 12 درصد از موارد سرطان پستان از لوبولها يا لوبهاي پستان منشاء ميگيرند .

سرطان التهابی پستان:

اين بيماري نوع كميابي از سرطان پستان است كه باعث قرمزي، تورم و افزايش دماي پوست پستان مي شود. در سرطان التهابي سلولهاي سرطاني در عروق لنفاوي پوست پستان جاي دارند و به جاي اينكه به صورت يك غده رشد كنند، به صورت همه جانبه در پستان گسترش مي يابند. سلولهاي سرطاني، مجاري لنفاوي را مسدود ميكنند و باعث تورم پوست پستان ميشوند. در اين بيماري سلولهاي سرطاني در بافت پستان، بدون ايجاد تورم مشخص يا توده قابل لمس منتشر مي شوند. نكته مهم اين است كه بروز اين نوع از سرطان ميتواند باعث افزايش تراكم پستاني در مقايسه با ماموگرافيهاي قبلي بيمار شود و اين يافته بايد به عنوان يك يافته مشكوک در نظر گرفته شود.

علائم این نوع از بیماری شامل موارد زیر است:

  • تورم، خارش، كبودي يا افزايش ضخامت پوست پستان كه معمولا ناگهاني است و گاهي طي چند روز منجر به تنگ شدن لباس زير در سمت مبتلا مي شود.
  • افزايش حرارت پوست پستان
  • فرورفتگي نوک پستان
  • ترشح يا تغيير در رنگ و قوام آن
  • تغيير رنگ صورتي، قرمز يا تيره قسمتي از پوست پستان كه گاهي به صورت پوست پرتقالي درمي آيد

توجه داشته باشيد كه علائم اين بيماري در بسياري از موارد، شبيه عفونت يا التهاب پستان مي باشد كه به علل مختلف از جمله شيردهي يا ضربه ايجاد مي شوند.

بیماری پاژه:

اين بيماري نوعي از سرطان پستان است كه با خارش و پوسته ريزي پيشرونده نوک پستان خود را نشان ميدهد. در بسياري از موارد اين بيماري با اگزما يا حساسيتهاي پوستي اشتباه مي شود. در اين وضعيت سلولهاي سرطاني در پوست نوک پستان جاي دارند، ولي ميتوانند در بافت پستاني نيز يافت شوند و به صورت يك توده خود را نشان دهند. اين بيماري معمولا همراه با يك سرطان غير مهاجم مي باشد و از نظر طبقه بندي جزء سرطان هاي غير مهاجم قرار مي گيرد.

قسمت  اول این مقاله را اینجا و خبرنامه سلامت زنان را اینجا مطالعه بفرمایید

منبع:

https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/understanding-a-breast-cancer-diagnosis/types-of-breast-cancer.html

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/breast-cancer/in-depth/breast-cancer/art-20045654