آزمایش مدفوع

برای نمونه گیری جهت آزمایش کشت مدفوع نکات زیر را مراعات فرمائید:

  • 72ساعت قبل از دادن نمونه مدفوع از مصرف آنتی بیوتیکهایی مانند مترونیدازول و تتراسایکلین خودداری فرمایید و در صورت لزوم مصرف، پزشک خود و آزمایشگاه را مطلع سازید.
  • در هنگام جمعآوری، نمونه مدفوع نباید با آب یا ادرار مخلوط شود.
  • در صورت استفاده از توالت فرنگی حتما از کاغذ یا پوشش دیگری استفاده کنید تا نمونه با آب موجود در کاسه توالت مخلوط نشود.
  • حداقل مقدار نمونه لازم برای آزمایش حدود 5گرم (به اندازه یک نخود) است.
  • در صورتیکه نمونه‌گیری در منزل انجام میشود، حداکثر زمان رساندن نمونه به آزمایشگاه 30 دقیقه می­باشد.
  • در صورتیکه نمونهبرداری از افرادی که امکان دفع اختیاری مدفوع را ندارند انجام میشود نمونه را از روی پوشک در اسرع وقت بعد از اجابت مزاج جمعآوری نمایید و به هیچ عنوان الیاف پوشک با نمونه مخلوط نشود.
  • قابل ذکر است بدنه بیرونی ظرف نباید با مدفوع آلوده گردد در صورتیکه بدنه بیرونی ظرف آلوده شود، ابتدا آنرا تمیز کرده و سپس در جای مخصوص نمونه قرار دهید.