آزمایش تنفسی اوره برای تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری

آزمایش تنفسی اوره برای تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری

 هلیکوباکتر پیلوری شایع ترین موجود ذره بینی است که انسان را مبتلا به عفونت ساخته و گفته می شود که بیش از 50 درصد از مردم دنیا میزبان این  میکروب بیماری زا هستند. این میکروب در محل اقامت طولانی مدت خود در معده می تواند باعث بیماری هایی بصورت التهاب حاد و مزمن معده، زخم پپتیک و زخم اثنی عشر با عواقب خطرناکشان از جمله خونریزی حاد و مزمن دستگاه گوارش و سرطان معده شوند.

یکی از آسانترین راه های تشخیص هلیکوباکتر پیلوری انجام یک آزمایش خونی است که میتواند آنتی بادی هایی را شناسایی کند که در پاسخ به عفونت تشکیل می شوند .علیرغم آسانی انجام آزمایش خون، این شیوه دارای دو محدودیت است: اول اینکه نمیتواند میان یک عفونت فعال که باعث بیماری میشود و یک عفونت نهفته که علامتی ایجاد نمیکند، تفاوتی قائل شود. دوم اینکه آزمایش خون نمیتواند بگوید که آیا درمان باعث معالجه بیماری و ریشه کنی باکتری شده است یا نه، چرا که پادتن های ضد باکتری مدتها پس از نابودی آن در خون باقی میمانند.

آزمایش "تنفسی اوره" یک شیوه سریع، دقیق و ایمن برای شناسایی هلیکوباکتر پیلوری است و از آنجایی که تنها باکتریهای فعال را شناسایی میکند، علاوه بر تشخیص در بررسی میزان تاثیر درمان نیز قابل استفاده می باشد. تست اوره تنفسی در مقایسه با تست های سرولوژیک در شناسایی عفونت فعال بسیار حساس است . این تست برای جمعیت های مختلف شامل بچه ها ، زنان حامله و بیمارانی که نمی توانند اندوسکوپی را تحمل کنند استفاده می شود

نکات مهم برای انجام این آزمایش:

* شش ساعت ناشتایی رعایت شود

* از مصرف آنتی بیوتیک و بیسموت ، در طی 4 هفته پیش از آزمایش خودداری شود.

* از مصرف انواع آنتی اسید، سایمتیدین و رانیتیدین ، به مدت یک هفته پیش از آزمایش خودداری شود.