اینفوگرافی سلامت روان کودکان و بزرگسالان در دوران کرونا

ترس، نگرانی و استرس پاسخی طبیعی به تهدیدهای درک شده یا واقعی هستند و در مواقعی که با عدم اطمینان یا موارد ناشناخته ای روبرو هستیم این احساسات بروز میکنند. بنابراین طبیعی و قابل درک است که مردم در زمینه بیماری همه گیر COVID-19 دچار ترس شده اند. در اینفوگرافی های زیر به نکات مهمی برای حفظ سلامت روان خود و فرزندانمان اشاره شده است:

سلامت روان، کرونا-کووید19-تشخیص کرونا-آزمایش کرونا

کرونا-آزمایش کرونا-آزمایشگاه رصد-بهترین آزمایشگاه شرق تهران