جشنواره سلامتی یلدا

در جشنواره سلامتي يلدا آزمايشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد به مناسب يلدا با طرح رايگان نمونه گيري در منزل، سلامتي را به شما هديه ميدهد.

شب یلدا-آزمایشگاه رصد- بهترین آزمایشگاه تهران-کرونا را شکست میدهیم- آزمایش کرونا

حافظ رو به نيت شما باز كرديم، فال زيباي حافظ هديه سلامتي شما:

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

وجود نازکت آزرده گزند مباد

سلامت همه آفاق در سلامت توست

به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد

جمال صورت و معنی ز امن صحت توست

که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد

در این چمن چو درآید خزان به یغمایی

رهش به سرو سهی قامت بلند مباد

در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد

مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد

هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند

بر آتش تو به جز جان او سپند مباد

شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی

که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد

در صورت نیاز با آزمایشگاه رصد تماس بگیرید:

تلفن: 71365

با آرزوی سلامتی و شادکامی برای تمام هموطنان عزیز.