راهنمای نمونه گیری آزمایش IGRA

راهنمای نمونه گیری آزمایش IGRAInterferon Gamma Release Assay)

  • جهت انجام آزمایش IGRA بیمار نیاز به ناشتا بودن ندارد.
  • جهت انجام نمونه گیری چهار لوله مخصوص (QFT) به نام های Nil با درب خاکستری رنگ، TB Antigen Tube 1 با درب سبز رنگ، Mitogen Tube 2 با درب بنفش رنگ و TB Antigen Tube با درب زرد رنگ آماده شده است. اگر از سیستم ونوجکت استفاده می کنید، خون از درون رگ تا خط سیاه روی لوله جاری خواهد شد (دقیقا یک میلی لیتر) و اگر از سیستم خونگیری سرنگ استفاده میکنید تا خط سیاه، خون به هر لوله اضافه کنید (دقیقا یک میلی لیتر). سپس بلافاصله نمونه با وارونه کردن مخلوط شود (حداقل ده بار با وارونه کردن).
  • اگر لوله مخصوص نمونه گیری QFT در دسترس نبود، 5 میلی لیتر خون هپارینه لیتیم تهیه شده که نگهداری و انتقال در دمای 5 ±22 درجه سانتیگراد انجام شود و تا 16 ساعت باید به لوله های QFT منتقل شود. اگر امکان انتقال لوله های نمونه گیری شده QFT به دمای 37 درجه وجود ندارد، لوله ها تا 16 ساعت در دمای  5 ±22 پایدار هستند.
  • لوله های خونگیری شده به دمای 37 درجه سانتیگراد منتقل شده و به مدت 16-24 ساعت نگهداری شوند. سپس لوله ها به مدت 15 دقیقه در دور 2000- 3000  RFC سانتریفیوژ شود.(اگر پلاسما خوب جدا نشده مجددا در دور بالاتر سانتریفیوژ تکرار شود). پلاسمای به دست آمده 28 روز در دمای 2-8 درجه سانتیگراد و حداقل سه ماه در دمای20- درجه سانتیگراد پایدار است.
  • توجه فرمایید که هنگام جداسازی پلاسما رنگ درب لوله اصلی روی لوله جدا شده مشخص شود.