آزمایش تشخیصی کرونا ویروس

نام های ویروس:

  • 2019 Novel Coronavirus
  • CoVID-19
  • Wuhan Coronavirus

نوع نمونه:

نمونه سواب نازوفارنکس (NP) در محيط انتقال ويروس، یا شستشوي برونشي يا نمونه هاي لاواژ برونکوآلوئولار (BAL)

حجم نمونه:

1 میلی لیتر (حداقل حجم: 0.2 میلی لیتر)

نحوه نگهداری:

در فریزر، نمونه ها تا 72 ساعت در یخچال قابل نگهداری هستند.

موارد رد نمونه:

استفاده از سوآب کلسیم آلژینات یا پنبه ای، نمونه های نگهداری شده در یخچال به مدت بیش از 72 ساعت، استفاده از مهار کننده های PCR مانند هپارین، اتانول، هموگلوبین و غلظت EDTA بیشتر از 0.01 M

موارد استفاده:

تشخیص SARS-CoV-2 برای کمک به تشخیص COVID-2019.

متدولوژی:

Nucleic Acid Amplification (NAA)

داده های اجباری همراه با درخواست آزمایش:

به منظور تسریع در جوابدهی آزمایش، از 10 فوریه سال 2020 برای آزمایش COVID-19 اطلاعات زیر در مورد آزمایش PHO COVID-19 اجباری است:

 

  • معیارهای تشخیصی برای فرد
  • تاریخ سفر (کدام کشور و تاریخ)
  • جزئیات قرار گرفتن در معرض ویروس
  • اطلاعات بالینی (به عنوان مثال تب ، سرفه ، آب ریزش ، ذات الریه) و تاریخ شروع علائم
  • نوع نمونه
  • وضعیت کلی بیمار

توصیه هایی برای نمونه گیری:

الف) بیمارانی که در بیمارستان بستری نیستند

یک نمونه از دستگاه تنفسی فوقانی برای آزمایش COVID-19 کافی است. نمونه های دستگاه تنفسی فوقانی شامل یک سواب نازوفارنکس (NPS) یا سواب از ترشحات حلق است. اطلاعات موجود نشان می دهد كه NPS از حساسیت بالاتری نسبت به ترشحات حلق برای تشخیص COVID-19 برخوردار است.

ب) بیماران بستری

برای بیماران بستری توصیه می شود حداقل دو نمونه از دو قسمت مختلف جمع آوری کنند:

مجاری تنفسی فوقانی: دو نمونه از NPS و ترشحات حلق جمع آوری شده و ارسال شود.

نمونه دستگاه تنفسی تحتانی: در صورت امکان ارسال شود.

خلط: اگر بیمار سرفه خلطی داشته باشد، نمونه خلط ارسال شود.

منابع:

https://www.labcorp.com/tests/139900/2019-novel-coronavirus-covid-19-naa

https://www.publichealthontario.ca/en/laboratory-services/test-information-index/wuhan-novel-coronavirus