نگاهی اجمالی به دو تست ROMA و CA125

بدین وسیله به اطلاع میرساند جهت ارتقا بهبود کیفیت نتایج نیاز به همکاری دوسویه می باشد لذا درخواست میگردد برای اندازه گیری اندیکس ROMA  در صورت انجام تست CA125 در آزمایشگاه خود، حتما نتیجه تست به صورت مکتوب به آزمایشگاه رصد ارسال گردد. نکته مهم قابل توجه دیگر این است که در فرم ارسالی بیمار خود حتما یائسگی بیمار قید گردد .( بدون توجه به سن یائسگی. چراکه برخی از بانوان ممکن است در معرض یائسگی زودرس باشند.)

در ذیل نگاه اجمالی به دو تست CA125 , ROMA خواهیم داشت .

CA125

تومور مارکر شاخص توموری بسیار دقیق برای تومور های اپیتلیال غیر موسینی تخمدان است و در بیش از ۸۰% درصد زنان مبتلا به سرطان تخمدان افزایش می یابد. از این تومور مارکر به تنهایی نمی توان برای تشخیص سرطان تخمدان استفاده کرد، اما به تأیید تشخیص سرطان تخمدان کمک می نماید.این تومور مارکرهمچنین شاخص سرمی برای تعیین پاسخ بیمار به درمان نیز استفاده می شود. قابل ذکر است سطح CA ۱۲۵ به منظور تعیین نیاز به انجام دومین لاپاراتومی تشخیصی (تکرار لاپاراتومی) در زنانی که تحت مراقبت و پیگیری پس از درمان سرطان تخمدان می باشند، بکار می رود.

ROMA

اخیرا" الگوریتم پیش بینی سرطان تخمدان، که تحت عنوان الگوریتم ریسک بدخیمی تخمدان (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) یا ROMA شناخته می شود، به طور موفقیت آمیزی بیماران را با استفاده از HE4و CA-125، برای سرطان تخمدان اپیتلیالی (EOC به دو گروه پرخطر و کم خطر طبقه بندی کرده است.