تشخیص کرونا از طریق بزاق دهان در ۲۵ دقیقه

تشخیص کرونا از طریق بزاق دهان در ۲۵ دقیقه

گروهی از پژوهشگران در ژاپن اعلام کرده‌اند که موفق به توسعه آزمایش بزاق دهان برای تشخیص بیماری کرونا شده‌اند. بر این اساس آنها قادر خواهند بود که نتیجه آزمایش را ظرف ۲۵ دقیقه دریافت کنند.

شرکت پزشکی شیونوگی از همکاری با دانشگاه‌های ژاپن برای توسعه این آزمایش خبر داده و گفته که حتی مردم می‌توانند این آزمایش را در خانه‌ها انجام دهند.

در بریتانیا هم پژوهشگران برای امکان توسعه آزمایش مشابه بزاق در تلاش هستند. در این طرح بیش از ۱۴ هزار نفر مشارکت دارند؛ این آزمایش در حالیست که تست کرونا تاکنون از راه بینی انجام شده است.
منبع: بی بی سی