آزمایش آنتی بادی های کرونا پس از تزریق واکسن

آیا پس از تزریق واکسن کرونا باید آزمایش آنتی بادی انجام شود؟ آنتی بادی نوترالیزان چیست؟ آنتی بادی های کرونا چه کاربردی دارند؟ چه مدت پس از تزریق  واکسن کرونا باید میزان آنتی بادی چک شود؟ تمام این سوالات را آقای دکتر فولادی ایمانی، متخصص میکروب شناسی پزشکی و مشاور فنی و کلینیکال  آزمایشگاه رصد در این ویدئو پاسخ داده اند. این ویدئو توسط گروه علمی  شبکه آزمایشگاهی رصد تهیه شده است.