دیابت (قسمت سوم)_آزمایشات تشخیصی

     گلوکز یا قند خون ناشتا     Fasting Blood Sugar   - FBS  

جهت بررسی سطح قند خون، تشخیص دیابت و پیش دیابت و دیابت بارداری این آزمایش درخواست می‌شود. نمونه خون مورد نیاز برای این آزمایش خون وریدی است.

در اين آزمايش برای اندازه گیری قند خون، فرد حتما باید ناشتا باشد. به همین دلیل واژه Fasting به کار می رود، یعنی بعد از مدتی گرسنگی قند خون اندازهگیری ميشود. مدت ناشتایی حدود 10 تا 12 ساعت است. اگر سطح قند خون فردی بعد از 12 ساعت ناشتا بیشتر از 100 باشد، نشان دهنده استعداد ابتلاء وی به دیابت در طی سالهاي آینده است.

میزان نرمال قند خون بین حداقل 65 تا 70 و حداکثر 100 تا 110 درمحدوده بالا می باشد، اما اگر در آزمایشهای مکرر میزان آن تغییری نکرد، فرد نیاز به توصیههای رژیمی برای پیشگیری از ابتلا به دیابت در آینده دارد.

نكاتي كه پيش از انجام آزمايش، بايد به آن توجه داشت:

  • ناشتايي بیشتر از 16 ساعت باعث افزايش كاذب قند خون ميشود (در صورت گرسنه ماندن زياد بدن به صورت خودكار مواد ديگر را تبديل به قند كرده و وارد جريان خون ميكند كه دراين صورت قند خون بالا ميرود). نوشيدن مقداري آب مجاز است.
  • بیمارانی که انسولین یا داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون مصرف میکنند باید بعد از خونگیری داروی خویش را استفاده کنند.

اندازه گیری قند خون غیر ناشتا               BS- Blood Sugar

اين آزمایش بدون رعايت شرايط ناشتايي قابل انجام است. ميزان طبيعي قند خون در اين آزمايش کمتر از 140 ميباشد. اگر مقدار قند خون مساوی یا بیشتر از 140 باشد، نياز است كه آزمایش یک بار دیگر انجام شود.

آزمايش قند دو ساعت بعد از صبحانه         hpp2

برای انجام اين آزمايش لازم است ابتدا شرايط ناشتايي به صورت كامل رعايت شود. در اين آزمايش دو بار نمونهگيري انجام ميشود. بار اول مانند آزمايش FBS و سپس از فرد خواسته می شود طی 5 تا10 دقیقه یک وعده صبحانه میل کند و بعد تا 2 ساعت هیچ چیز نخورد و در پایان 2 ساعت در آزمایشگاه جهت نمونهگیری مجدد حضور داشته باشد.

موارد استفاده از اين آزمايش:

  • در صورتی که FBS  نرمال بوده ولی علائم دیابت وجود داشته باشد.
  • در صورتی که پزشک بخواهد ميزان دارو را برای بیمار دیابتی تنظیم کند.

آزمایش میکروآلبومین               Microalbumin

آلبومين از گروه پروتئينها است. اين آزمايش از اين رو اهميت دارد كه در بيماران ديابتي يا افراد مشكوك به ديابت، وجود اين ماده در ادرار يك پي